Våra turlistor med båt till Sandhamn & Stockholms skärgård

REGULJÄR DIREKTTRAFIK SANDHAMN-STAVSNÄS Med M/S TÄRNAN / ”SANDHAMNSPILEN”

Fr.o.m. 6 april t.o.m. 20 juni

Nu är den reguljära direkttrafiken tillbaka. Se vårturlistan!

Vårturlistan

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor och funderingar om våran verksamhet.
Telefon: 070-691 38 58
E-post: info@roslagenssjotrafik.se