Våra turlistor med båt till Sandhamn & Stockholms skärgård

CHARTERTRAFIKEN RULLAR ELLER BRYTER IS HELA VINTERN.
Uppdrag emottas tacksamt.

 

"Låt oss visa vår skärgård"

HÖSTTURLISTAN 2020!

REGULJÄR DIREKTTRAFIK SANDHAMN-STAVSNÄS
Med m/s TÄRNAN. Gäller fr.o.m. 17 augusti t.o.m. 1 november.

Telegrafholmen kan trafikeras efter telefonöverenskommelse. Bar och wc finns ombord.

Höstturlistan 2020

MITTSOMMARBREV FRÅN M/S TÄRNAN CORONASOMMAREN 2020

 

RES MED PASSAGERARBÅT TÄRNAN TILL SANDHAMN!

 

RES GÄRNA MED OSS ÄVEN OM DU INTE ”MÅSTE” (MEN SÅKLART BARA OM DU ÄR FRISK)!
Efter att vi nu har kört halva sommaren med mycket låga passagerarsiffror, oberoende av väder, törs vi säga: RES GÄRNA MED OSS!

Vi har ”Coronasäkrat” båtar och besättning så långt det låter sig göras efter myndigheternas rekommendationer och begränsat maxantalet passagerare ombord. Många ringer och frågar om det finns risk att inte få plats och bli lämnade på bryggan. Vi har inte någon gång kommit upp i ens halva vår kapacitet trots mycket fint väder runt och efter midsommar. Vi har i dagsläget inte resurser att ta emot förbokningar eller förköpa biljetter innan resan men som ovan meddelats har det inte varit nödvändigt för att säkerställa en plats ombord.

Vi tror att främsta orsaken till att resandet till Sandhamn så drastiskt har minskat är Waxholmsbolagets avrådan att åka med dem samt att det på vissa linjer och bryggor har varit hårt tryck.

Vi vill förtydliga att Tärnan inte är Waxholmsbolaget och på sträckan Stavsnäs – Sandhamn finns en överkapacitet av båtar och turer, det har inte varit några överfulla båtar och alla har kommit fram och åter utan att behöva trängas.

Vi på Tärnan, Sandhamns näringsidkare, badplatser och övriga rekreationsområden välkomnar er ut för ett besök!

Res med oss - vi behöver er och gör gärna vårt bästa för er!

Välkomna ombord!
”Skepparn”

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor och funderingar om våran verksamhet.
Telefon: 070-691 38 58
E-post: info@roslagenssjotrafik.se